Ruud Cornelisse


Maak kennis met het werk van Ruud Cornelisse, beeldend kunstenaar in schilderijen, etsen en tekeningen alsmede zijn installatiekunst.Tevens besteden wij aandacht aan zijn leven op de Ruïne van Brederode waar hij naast vele artistieke werkzaamheden ook vele bekende nederlanders als vriend kon ontvangen.

 


„Ruud Cornelisse werkt in een expressionistische trant, die bijzonder dicht tegen het surrealisme aan ligt. Mensen en dieren worden onder zijn pen en penseel domme monsters, biologische verschijnselen, die alleen maar paren en baren. Dat gebeurt met een alles verscheurend geweld, met een alles overweldigende razernij.“
De Zaanlander 31 juli 1967(D.P. van Wigcheren)

„De vormenwereld van Cornelisse is er één, die sterk doet denken aan de Cobra-schilders met name aan Lucebert“
Nieuwe Noord-Holl. Courant 2 aug. 1967(Jan Deckwit)

Alles in een roes schilder ik soms; "de kracht van het doek laat mij niet meer los". Ik weet niet wat ik ga schilderen; "het is soms heerlijk niet te weten wat te doen". Bracque zei:"als men precies weet van te voren hoe een schilderij eruit zal zien, dan is de kreativiteit niet meer nodig". Ruud Cornelisse